You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show
331

Đề ôn tập lần 1 tháng 4

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng anh.......... Sinh học........... Toán đại..........

Tiếng anh 6

Tiếng anh 7

Tiếng anh 8

Tiếng anh 9

Sinh 6

Sinh 7

Sinh 8

Sinh 9

Toán đại 6

Toán đại 7

Toán đại 8

Toán đại 9

Địa Lý Ngữ văn.. Toán hình

Địa lý 6

Địa lý 7

Địa lý 8

Địa lý 9


Ngữ văn 6

Ngữ văn 7

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9


Toán hình 7

Toán hình 8

Toán hình 9


 

Lịch Sử

Vật lí

Hóa học

Lịch sử 6

Lịch sử 7

Lịch sử 8

Lịch sử 9


 


Vật lí 6

Vật lí 7

Vật lí 8

Vật lí 9 

Hóa 8

Hóa 9

 

 


 


 
317

Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA LẦN 3

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng Anh.................... Toán .................... Ngữ văn....................

Tiếng anh 6

Tiếng anh 7

Tiếng anh 8

Tiếng anh 9

Toán 6

Toán 7

Toán 8

Toán 9

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

 
217

Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA LẦN 2

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng Anh.................... Toán .................... Ngữ văn....................

Tiếng anh 6

Tiếng anh 7

Tiếng anh 8

Tiếng anh 9

 

 

 

Toán 6

Toán 7

Toán 8

Toán 9 - P1

Toán 9 - P2

Toán hình 9

 

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7-p1

Ngữ văn 7-p2

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

Ngữ văn 9-P2

Ngữ văn 9-p3

     

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 10 khách trực tuyến